Safeguard Medical Nordic gjennomfører regelmessig kurs, trening, workshops, feltøvelser og andre opplæringstiltak på oppdrag for
kundene våre.

Vi vektlegger kunnskapsbaserte tilnærminger for best pedagogisk effekt, og tilpasser både undervisningen og ferdighetstreningen til eventuelle prosedyrer eller behov som kunden har.

Vi bruker også erfarne og riktige instruktører og fasilitatorer, og kan hente fra et bredt spekter av bakgrunn og klinisk praksis.

For eksempel kan vi nevne anestesilege med luftambulanseerfaring og doktorgrad i thoraxtraumer og undervisningerfaring på universitetsnivå, en av landets beste sonografer (ultralyd), leger med ulik bakgrunn, som akuttmottak og anestesispesialisering, ulike sykepleiere med spesiell erfaring og bakgrunn kan også skaffes for spesielle oppdrag/behov. Vi har tilgang på erfarne Paramedics (ambulansepersonell med høyskoleutdanning), militært sanitetspersonell med variert bakgrunn fra operative avdelinger, og personell med andre bakgrunner og vinklinger på det livsviktige arbeidet våre kunder driver med.

Vi ser nytten av å hente fra mange ulike praksisfelt, og hjelper kundene våre med å
nå de utdanningsmål som settes ved å hente inn de instruktørene vi mener kan løse oppgaven på best måte for kunden.

Ta kontakt med oss for å diskutere innhold, mål, utdanningsbehov og annet, slik at vi kan hjelpe deg med å nå målet.
Vi tar gjerne imot en utfordring.