CBRN Medical Recce Bag

CBRN (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær)  medisinsk rekognoseringsbag/triagebag.

CBRN hendelser kan spenne seg fra utilsiktede ulykker til terrorangrep. CBRN Medical Recce Bag er spesielt utviklet for de første mannskapene som går inn i kontaminerte eller eksponerte områder for å starte initiell triagering og behandling. Denne lette og robuste bagen er designet for at innsatspersonell skal ha tilgjengelig det rette utstyret for å starte behandling av CBRN-pasienter. Bagen er enkel å åpne, selv med fullt CBRN-verneutstyr, og er konstruert med individuelle rom til innholdet.
Bagen er laget av et materiale som er enkelt å holde rent og kan dekontamineres etter endt innsats.

CBRN Medical Recce Bag har vært i bruk i Storbritannia i mange år, og har vært et meget viktig hjelpemiddel for innsatspersonellet i flere hendelser.

Spesifikasjoner:
Dimensjoner: 51cm x 32cm x 26cm
Vekt (tom): 2,5 kg
Vekt (med innhold): 7,5 kg

Produktkode:
Tom: PRO121E
Med innhold: PRO121com

 

Kategori: