I dag består Safeguard Medical Nordic av 14 faste personer, ni i Norge, fire i Sverige og en i Danmark. Alle med lang fartstid innen helsevesenet, teknisk ekspertise, produktspesialisering, administrasjon eller annen viktig kompetanse. I tillegg leier vi inn erfarent helsepersonell for å hjelpe oss på kurs og lignende.

Nils Petter Oveland er General Manager og anestesilege, han er ildsjelen bak den Nordiske satsingen til Safeguard Medical. Med lang fartstid som anestesilege, luftambulansebakgrunn, doktorgrad i thoraxtraumer og flere innovasjonsprosjekter både foran og bak seg, utgjør han en betydelig faglig og akademisk tyngde for selskapet, og er en betydelig innovativ drivkraft i det akuttmedisinske miljøet.
nilspo@safeguardmedical.com telefon: 913 14 350

Victoria Vatsvåg er ultrasound instructor og sonograf. Hun er spesialisert i sonografi (ultralyd) med en mastergrad og pågående doktorgradsarbeid i tele-veiledet ultralyd. Med internasjonal utdanning og solid kompetanse i ultralyd, er hun en svært ettertraktet ressursperson. Hun organiserer kurs og underviser i ultralyd.
victoriav@safeguardmedical.com   telefon: 455 06 643

Tor Arne Espedal er sales manager. Han har 19 års fartstid fra offentlig ambulansetjeneste som Paramedic og har drevet med opplæring og operative emner. Han har lang erfaring og internasjonal kursing innen medisinsk simulering, variert forsvarsbakgrunn og erfaring fra konsulentfirma. Derfor har han en både praktisk, operativ og akuttmedisinsk bakgrunn og erfaring som er til nytte i mange sammenhenger i selskapet. I tillegg til å lede salgs- og markedsføringsarbeidet fungerer han som instruktør og fasilitator.
torae@safeguardmedical.com    telefon: 975 29 169

Lars Petter Thorkildsen er inventory specialist. Han har bred erfaring fra IT virksomhet i oljeindustrien og lange utenlandsopphold. I tillegg har han erfaring fra frivillig arbeid innen førstehjelp, frivillig ambulansetjeneste og søk og redning. I tillegg så er han til uvurderlig støtte under kurs og utenlandsbesøk. Han driver det praktiske arbeidet på lageret, og håndterer ordre, logistikk og kundekontakt og støtte.
larsp@safeguardmedical.com   telefon: 934 93 922

Frode Haukeland er service manager og bemanner verkstedet vårt i Arendal. Han har lang erfaring som tekniker på elektromedisinsk utstyr, og innehar de nødvendige godkjenningene fra DSB. I tillegg er han anestesisykepleier, og har jobbet mange år i både sykehus, prehospitalt og senest offshore i en årrekke. Han har nå valgt å jobbe med oss, og tilfører selskapet en enorm erfaring og kompetanse.
frodeh@safeguardmedical.com     telefon: 934 04 922

Gabriela Kristiansen er service engineer på verkstedet vårt i Arendal. Hun er ingeniør med bachelor i mekatronikk og har også fagbrev som industrimekaniker i tillegg.
Tidligere har hun jobbet for en verdensledende aktør innen maskinering og har med seg en imponerende erfaringsbakgrunn inn i vårt fellesskap.
Med sin bakgrunn fra et svært innovativt og fremoverlent miljø tilfører hun selskapet verdifull kompetanse og kapasitet, og vi er takknemlige for at disse egenskapene får komme til nytte hos oss. Hun er en uvurderlig resurs for selskapet.
gabrielak@safeguardmedical.com     telefon: 920 46 732

Tore Haukeland er Operations manager. Han har lang erfaring fra en rekke selskaper, og er av stor betydning for styringen av logistikkoperasjonen vår fra lageret i Arendal. I tillegg har han også en solid kunnskapsbase innen administrasjon og kvalitetssystemer, samt salg. Hans bakgrunn og erfaring er av vesentlig betydning for selskapet vårt etter at vi overtok corpuls distribusjonen i Norge og Sverige.
toreh@safeguardmedical.com     telefon: 934 13 922

Charlotte Skorpen er Ultrasound instructor og arbeider deltid. Hun er lege, og er i spesialisering i akutt- og mottaksmedisin. Hun er allsidig, og blir brukt til mange ulike oppgaver, men har sin helt spesielle og særegne styrke som ultralyd instruktør. Allerede som medisinstudent utviklet og gjennomførte hun kurs i ultralyd, og har vært svært engasjert i point of care ultralyd. Hun med sin erfaring og Nils Petter og Victoria med sine doktograder innen ultralyd, utgjør et ultralyd-team som gjør at vi tør påstå at vi er unike på landsbasis. Kanskje også i internasjonal målestokk. Vi er takknemlige for at Charlotte velger å bidra inn i selskapet med sin erfaring og kunnskap.
charlottes@safeguardmedical.com

Hans Peter Häger er general manager for vår avdeling i Sverige. Han har lang erfaring med teknisk og  elektromedisinsk utstyr. Hans Peter har jobbet med corpuls produkter i mange år, og tilfører derfor selskapet en svært solid produktkompetanse i tillegg til sin forretnings- og ledelseserfaring. Hans bakgrunn og erfaring er av vesentlig betydning for videreutvikling av selskapet vårt i Sverige.
hanspeterh@safeguardmedical.com     telefon: 0046 073 0957553

Joakim Stenfelt er service specialist for vår avdeling i Sverige. Han har lang erfaring med elektromedisinsk utstyr, og særlig Corpuls. Joakim valgte heldigvis å jobbe med oss når vi overtok distribusjonen av Corpuls i Norge og Sverige. Hans bakgrunn og erfaring er av vesentlig betydning for service og reparasjon av corpulsprodukter, og han har vært en svært viktig ressurs for oss. Det er ingen i Safeguard Medical som har så omfattende teknisk erfaring med Corpuls som Joakim, og sammen med Frode så utgjør de et teknisk team som har en imponerende tyngde og bakgrunn å vise til.
joakims@safeguardmedical.com     telefon: 0046 073 0957567

Amalie Vatsvåg er sales representative og arbeider fulltid ved vårt Svenske kontor. Hun er en dyktig og erfaren sykepleier, og har i tillegg god erfaring fra salg av medisinsk utstyr. Dette er en kombinasjon som passer vårt behov perfekt. Vi er glade for at Amalie ble med på laget, og hun tilfører det Svenske teamet en solid medisinsk bakgrunn. Hun er en ressurs både i Sverige og Norge, og vil med sin bakgrunn være viktig i utviklingen av selskapet.
amaliev@safeguardmedical.com    telefon: 0046 073 0957571

 

 

 

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som lurer på utstyr, kurs eller annen bistand.
Det er uforpliktende å komme med forespørsler, og vi hjelper deg gjerne.