Safeguard Medical Nordic har erfarne instruktører som tilbyr undervisning og opplæring innen medisinsk ultralyd. Undervisningen skreddersys etter kundens ønsker og man kan velge mellom et bredt utvalg tema. Kunden bestemmer selv om han/hun ønsker opplæring på sin egen arbeidsplass eller i lokaler og med ultralydapparater som Safeguard Medical Nordic disponerer. Vi er svært fleksible i forhold til sted og tidspunkt. Om ønskelig kan kunden få utsendt opplæringsmateriale i forkant for å stille ekstra godt forberedt. Vi kan også tilby oppfølging etter endt basisopplæring i form av besøk på arbeidsstedet eller via videokonferanse.