Basic Emergency Ultrasound er et grunnleggende kurs i akuttmedisinsk bruk av ultralyd.

Kurset legger vekt på de grunnleggende teknikkene for å kunne bruke ultralyd effektivt og trygt i akuttmedisin, på en måte som kan gi økt pasientsikkerhet, blant annet gjennom økt beslutningsgrunnlag for helsepersonellet.

For helsepersonell med lite eller ingen erfaring med ultralyd vil dette kurset være et viktig steg for å bedre kunne utnytte de fordelene ultralyd kan gi i en akuttmedisinsk situasjon. Våre instruktører er vant til å undervise for nybegynnere.

Passer for:

  • Ambulansearbeidere/Paramedisinere
  • Sykepleiere
  • Leger uten erfaring
  • Annet relevant helsepersonell

Emner:

  • Fysikk og knottologi
  • Basic cardiac/FATE
  • E-FAST – Ultralyd ved traumer
  • DVT
  • Aorta
  • Vaskulær tilgang

Ta kontakt for videre informasjon om kurset.

 

Training manager:

Victoria Vatsvåg

victoriav@safeguardmedical.com

+47 455 06 643