Velkommen til Prometheus Medical Nordic AS

Et innovativt akuttmedisinsk med-tech selskap med fokus på opplæring, utstyr, og produktutvikling

Prometheus Medical Nordic er et innovativt medtech selskap som leverer unik akuttmedisinsk støtte i form av utstyr, trening og rådgivning. Selskapets hovedformål er forskning, utvikling og salg av medisinske behandlings- og simuleringsprodukter, kurs og tjenester. Prometheus Medical Nordic er et datterselskap av det britiske selskapet Prometheus Medical Ltd, som også har selskaper i Skottland, Irland, Sveits, Australia, Sør-Afrika og Midtøsten. Selskapet ble etablert i 2016 og har i dag fire fast ansatte og flere innleide instruktører ved behov.

Selskapet utvikler, produserer og selger eget utstyr for akuttmedsinsk bruk i både helsevesen, forsvar, politi, brannvesen, sivil redning og beredskap, industrivern og allmenn førstehjelp.

Prometheus Medical Nordic er også leverandør av flere typer kurs i blant annet avansert traumebehandling og akuttmedisinske prosedyrer. Vi har også solid kompetanse for å kunne gjennomføre kurs for alle målgrupper innen klinisk ultralyd (Point-of-care ultrasonography).